Po polsku   Pl   |   In English   En   |   Français   Fr   |   Mapa strony   |   Rekrutacja   |   Kontakt

 

Reasekuracja

Reasekuracja jest nieodzownym narzędziem umożliwiającym plasowanie znaczących lub nietypowych ryzyk. Zarówno funkcjonowanie w sieci Willis Gras Savoye Re jak i współpraca z czołowymi europejskimi reasekuratorami umożliwiają nam plasowanie ryzyk w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Plasujemy również inne nietypowe ryzyka w ramach poszczególnych linii ubezpieczeniowych.

Gras Savoye Polska towarzyszy Klientowi na wszystkich etapach procesu reasekuracji takich jak:

  • Ekspertyza w zakresie ryzyka
  • Analiza rynku – rekomendacja reasekuratora, negocjacje
  • Plasowanie ryzyka
  • Administrowanie umową – wystawianie stosownych dokumentów, nadzorowanie rozliczeń, monitoring szkodowy, raportowanie

Dzięki doskonałej znajomości rynku, wieloletniemu doświadczeniu oraz funkcjonowaniu
w międzynarodowym środowisku gwarantujemy najskuteczniejsze rozwiązania reasekuracyjne.

Kontakt

Przemysław Konopka

Wiceprezes Zarządu

Tel. +48 22 318 85 15

gsp@grassavoye.pl