Po polsku   Pl   |   In English   En   |   Français   Fr   |   Mapa strony   |   Rekrutacja   |   Kontakt

 

Finansowanie strukturalne

Jako broker ubezpieczeniowy, Gras Savoye Polska ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w projektach opartych na różnych systemach finansowania – zarówno prywatnych jak i publicznych.

Oferta usług w zakresie finansowania strukturalnego obejmuje następujące obszary :

  •  Prawo zamówień publicznych
  •  Project finance (koordynacja procesu ubezpieczeniowego)
  •  Partnerstwo publiczno-prywatne

W zakresie Prawa Zamówień Publicznych, Gras Savoye Polska może świadczyć usługi jako biegły, członek komisji lub pełnomocnik w myśl artykułu 15 wspomnianego Prawa.

Gras Savoye oferuje klientom publicznym uczestnictwo we wszystkich lub w wybranych etapach postępowania zamówień publicznych, takich jak :

  •  Przygotowanie i prowadzenie postępowań
  •  Dokumentacja postępowań
  •  Reprezentacja w procesie protestacyjnym i odwoławczym

Kontakt

Maciej Majewski

Wiceprezes Zarządu

Tel. +48 22 318 85 15

gsp@grassavoye.pl