Po polsku   Pl   |   In English   En   |   Français   Fr   |   Mapa strony   |   Rekrutacja   |   Kontakt

Zarządzanie ryzykiem

Gras Savoye Polska proponuje klientom instytucjonalnym – przedsiębiorstwom i podmiotom publicznym, swoje usługi w zakresie Risk Management. Usługi te obejmują między innymi następujące obszary:

  • Identyfikacja i opis ryzyk operacyjnych (mapowanie ryzyka)
  • Propozycja rozwiązań w celu minimalizacji ryzyk
  • Narzędzia umożliwiające wdrożenie zaproponowanych rozwiązań

Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają zarówno specyfikę działalności Państwa firmy, jak i kulturę przedsiębiorstwa.
Nasze usługi mogą okazać się przydatne na różnych etapach projektu:

  • Analiza ryzyk
  • Definiowanie polityki bezpieczeństwa
  • Dobór maszyn, urządzeń, oprogramowania
  • Szkolenie personelu
  • Wdrażanie projektu

W strukturze Gras Savoye działa odrębny podmiot – spółka Sageris – zajmująca się właśnie zarządzaniem ryzykiem. Doświadczeni specjaliści Sageris opracowują kompleksowe i skuteczne programy prewencji ryzyk dla dużych przedsiębiorstw.

Kontakt

Przemysław Konopka

Wiceprezes Zarządu

Tel. +48 22 318 85 15

gsp@grassavoye.pl