Po polsku   Pl   |   In English   En   |   Français   Fr   |   Mapa strony   |   Rekrutacja   |   Kontakt

Wyniki finansowe Gras Savoye za  2012 rok

Międzynarodowa grupa brokerska Gras Savoye ogłosiła wyniki finansowe za 2012 rok. Skonsolidowane obroty Grupy wyniosły w 2012 roku 550,6 mln EUR, czyli utrzymały się na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Polskie spółki Gras Savoye osiągnęły obrót w wysokości 138 mln PLN, co stanowi w stosunku do roku ubiegłego wzrost o ponad 6%.

 Grupa zatrudnia 3 800 pracowników, z czego w polskich strukturach grupy pracuje ponad 300 osób. Gras Savoye jest największym na polskim rynku pośrednikiem ubezpieczeniowym plasującym rocznie 772 000 000 PLN składki ubezpieczeniowej.

 Grupa jest leaderem w zakresie plasowania ubezpieczeń grupowych - zwiększyła w tym roku udział tych ubezpieczeń w swoim portfelu o 4,8%. Innym filarem dynamiki Gras Savoye jest rozwój międzynarodowy, którego wzrost o 5% w 2012 roku wynika między innymi z otwarcia 4 nowych filii zagranicznych. Grupa jest aktualnie obecna w 46 krajach.

 W Polsce Gras Savoye zawdzięcza swój rozwój pełnej ofercie usług ubezpieczeniowych oraz przede wszystkim inwestycjom w narzędzia IT – Branża ubezpieczeniowa musi dotrzymywać kroku nowym technologiom. Zarówno w zakresie sprzedaży ubezpieczeń, jak i ich pełnej obsługi – administracji polisami, likwidacji szkód etc. Potrzebne są rozwiązania przyspieszające procesy sprzedażowo-obsługowe, a równocześnie gwarantujące zachowanie najwyższych standardów jakości. Gras Savoye zrealizowała swój ambitny plan wdrożenia zintegrowanej platformy obsługowej, co niewątpliwie przełożyło się na wzrost sprzedaży. – mówi Alexander Konopka prezes zarządu Gras Savoye w Polsce.

 Gras Savoye zakłada ambitne plany również na 2013 rok. Zarówno w Polsce jak w ujęciu międzynarodowym, grupa będzie kontynuować działania w oparciu o dotychczasowy model biznesowy, czyli świadczenie pełnego zakresu usług ubezpieczeniowych dla zdywersyfikowanego i zrównoważonego portfela Klientów.

François Varagne, Dyrektor Generalny Gras Savoye podkreśla: « Nasz model biznesowy działa w oparciu o duże firmy, rozbudowaną sieć lokalną i międzynarodową oraz obsługę wszystkich linii ubezpieczeniowych. Teraz koncentrujemy się na poszerzaniu oferty produktowej oraz na rozwoju narzędzi obsługowych jak również na  racjonalizacji procesów i wykorzystaniu synergii w celu utrzymania naszej konkurencyjności.

Kontakt:

Joanna Suszczyk
Marketing Manager
tel. +48 22 318 89 42
joanna.suszczyk@grassavoye.pl