Po polsku   Pl   |   In English   En   |   Français   Fr   |   Mapa strony   |   Rekrutacja   |   Kontakt

Zarządzanie ryzykiem

Projekt szkoleniowy rozpoczęty

Pracownicy spółek Gras Savoye Polska oraz Pol-Assistance wezmą udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Być konkurencyjnym, czyli wiedzieć i umieć” - w sumie odbędzie się niemal 5 000 godzin szkoleń i konsultacji.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz utrzymanie wysokiego standardu obsługi klienta.

Łącznie od listopada 2009 r. do października 2011 r. zorganizowanych zostanie 161 dni szkoleniowych, w ramach których zrealizowane będą:

  • szkolenia merytoryczne obejmujące cykl zajęć związanych z rynkiem ubezpieczeń, reasekuracji oraz zmianami w prawodawstwie;
  • szkolenia merytoryczne z zakresu IT skierowane na podnoszenie kwalifikacji z zakresu obsługi programów Word, Power Point, Excel;
  • szkolenia miękkie dotyczące budowania i zarządzania relacjami z klientem.

Dwuletni projekt szkoleniowy otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej i realizowany będzie w ramach Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Kontakt

Gras Savoye Polska
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
tel.: (022) 318 81 00
fax: (022) 318 81 01
gsp@grassavoye.pl