Po polsku   Pl   |   In English   En   |   Français   Fr   |   Mapa strony   |   Rekrutacja   |   Kontakt

Zarządzanie ryzykiem

Warszawa, 13 września 2010

INFORMACJA PRASOWA

Inwestorzy zagraniczni krynicą innowacyjności

Pod takim tytułem Gras Savoye Polska, Mazars i Gide Loyrette Nouel zorganizowały 8 września, w ramach partnerskiego projektu Synergy panel dyskusyjny podczas XX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Do udziału w dyskusji organizatorzy zaprosili Ministra Członka Rady Ministrów Michała Boniego, Sławomira Majmana – Prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz zagranicznych przedsiębiorców działających w Polsce: Prezesa EDF Polska Philippe’a Castaneta, Prezesa BASF Polska – Michaela Heppa oraz Członka Zarządu TP SA – Rolanda Dubois.

Gospodarzy reprezentowali: Leszek Alexander Konopka – Prezes Gras Savoye Polska, Dariusz Tokarczuk i Robert Jędrzejczyk – Partnerzy Gide Loyrette Nouel oraz Michel Kiviatkowski – Partner zarządzający i Prezes Mazars.

Przedstawione na początku cyfry dotyczące nakładów w Polsce na badania i rozwój, a tym samym na innowacje nie napawały optymizmem. - Okazuje się, że mamy wiele do nadrobienia w stosunku do krajów wysokorozwiniętych. W Polsce wydaje się na badania i rozwój około 0,6% PKB, podczas kiedy w innych krajach, na przykład w Szwajcarii czy w Japonii jest to 3% produktu krajowego brutto.- mówił Dariusz Tokarczuk, Partner zarządzający Gide Loyrette Nouel.

Michał Boni potwierdził statystyki, lecz zdradził równocześnie, że Polska zmierza we właściwym kierunku i wydatki na badania i rozwój będą sukcesywnie rosły, co pomoże zbliżyć się do zachodnioeuropejskich statystyk. Sławomir Majman - Prezes PAIiIZ przedstawiał dużo bardziej optymistyczne wyniki badań. – Firmy zagraniczne mają dwukrotnie większą skłonność do inwestowania w innowacje niż firmy polskie. Dodał żartobliwie, że Polska jest w tym sezonie „sexy”. Przyciąga bowiem zagranicznych inwestorów ze względu na stabilność ekonomiczną.

Reprezentanci zagranicznych firm uczestniczących w panelu mieli już tylko pozytywne przykłady innowacji. Prezesi BASF Polska i EDF Polska bardzo dobrze oceniali współpracę z polskimi uniwersytetami i centrami badawczymi. Współpraca ta w przypadku EDF Polska pozwoliła na upowszechnienie energii pozyskiwanej z użyciem biomasy. Roland Dubois z Telekomunikacji Polskiej podkreślał rolę innowacji organizacyjnych. Telekomunikacja Polska jest przykładem na innowacyjną implementację modelu organizacyjnego inspirowanego rozwiązaniami France Telecom.

Trudniej było konkretne przykłady innowacji przytoczyć reprezentantom sektora usług audytorsko-doradczych i prawnych. – W naszym przypadku lepiej, żeby nie było zbyt wielu innowacyjnych rozwiązań, klienci mogliby mieć z tego powodu problemy – żartował Robert Jędrzejczyk z kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel. Tłumaczył równocześnie, że w sektorze usług prawnych miejsce na innowacje jest ograniczone i tak powinno pozostać. Zgodnie z Michelem Kiviatkowskim z firmy świadczącej usługi audytorskie i doradcze Mazars potwierdzili, że ich wyzwanie innowacyjne to przede wszystkim wspieranie klientów, którymi często są właśnie firmy zagraniczne inwestujące w Polsce, w ich projektach w zakresie rozwoju i innowacji.

Zdaniem Michela Kiviatkowskiego innowacja jest procesem ciągłym i złożonym, ale nade wszystko wielopoziomowym, co implikuje zaangażowania wielu dziedzin nauki, wiedzy, technologii. Wymaga też odpowiedniego sposobu zarządzania i finansowania.

- Podstawową rolą firmy audytorsko-doradczej w tym procesie jest rekomendowanie przedsiębiorstwom sprawdzonych rozwiązań, łącznie z informacją, jakich błędów powinny się wystrzegać podejmując decyzje zarządcze i finansowe. Międzynarodowy charakter działalności Mazars pozwala nam nie tylko na efektywne wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości, księgowości i podatków w kontekście lokalnym, ale także na czerpanie z globalnej wiedzy zgromadzonej przez sieć biur na całym świecie. Wiedza stanowi więc najważniejsze aktywo firmy doradczej: sprawia, że firma może dostarczać swoim klientom najwyższej jakości rozwiązań biznesowych – podsumował Michel Kiviatkowski – Partner Zarzadzajacy Mazars w Polsce.

- Innowacje w ubezpieczeniach. Mamy z nimi do czynienia na bieżąco w zakresie przedmiotu ubezpieczenia. Wszystko już chyba można ubezpieczyć, od złych warunków pogodowych - takie ubezpieczenia jako pierwsi na rodzimym rynku wdrażaliśmy w jednej z elektrociepłowni EDF - po ręce chirurga czy nogi piłkarza. Ale to raczej imitacje zagranicznych rozwiązań niż innowacje. O wiele większym wyzwaniem skłaniającym do innowacji jest aktualnie komfort klienta w zakresie dostępności i zakupu ubezpieczeń oraz obsługi posprzedażowej. Wprowadzamy w tym celu narzędzia internetowe, usprawniamy call center a ostatnio wdrażamy aplikacje do telefonów komórkowych. Wszystko po to, żeby wyprzedzić oczekiwania klienta i ułatwić mu zakup oraz kontakt z nami w razie potrzeby – wyjaśniał Leszek Alexander Konopka Prezes Gras Savoye Polska.

Następnie rozpoczęła się wymiana wzajemnych oczekiwań władz publicznych i inwestorów. Michał Boni zachęcał inwestorów zagranicznych do większych nakładów na badania i rozwój oraz do rozwoju działalności w regionach o dużym potencjale naukowym i ekonomicznym lecz niewystarczająco rozwiniętych gospodarczo, takich jak Lublin czy Rzeszów. Inwestorzy podkreślali jednak, że w tym celu państwo musiałoby zainwestować w infrastrukturę i ułatwić im dojazd do tych miejsc. Dyskutowano również o usprawnieniach w zakresie ubezpieczeń i utworzeniu funduszu katastrof naturalnych, który stanowiłby uzupełnienie dla ubezpieczeń i byłby uruchamiany w przypadku coraz częściej występujących klęsk żywiołowych. Jak sfinansować taki fundusz? Może za posrednictwem firm - dostawców usługi, z których korzystają wszyscy. Na przykład dołączając minimalną opłatę do rachunku za energię elektryczną – proponował na gorąco Alexander Konopka. Michał Boni obiecał, że poważnie rozważy wszystkie zgłoszone propozycje.

Swoje zadowolenie z roli Francji wśród inwestorów zagranicznych w Polsce wyraził obecny podczas panelu Ambasador Francji – François Barry Delongchamps. Jest to jak najbardziej podstawne nie tylko dlatego, że wśród uczestników panelu znalazło się aż pięć firm z francuskim kapitałem. Francja od lat jest jednym z czołowych inwestorów zagranicznych w Polsce. Była też widoczna podczas Forum Ekonomicznego, między innymi dzięki Café France – pawilonowi Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. To właśnie tam Adam Sankowski – Prezes Stowarzyszenia Francja-Polska, które jest partnerem projektu Synergy, zaprosił gości do kontynuowania dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie innowacji.

 

Kontakt

Joanna Suszczyk

Marketing Manager

tel.: (022) 318 81 00
fax: (022) 318 81 01
gsp@grassavoye.pl