Po polsku   Pl   |   In English   En   |   Français   Fr   |   Mapa strony   |   Rekrutacja   |   Kontakt

ZarzÄ…dzanie ryzykiem

Gras Savoye, Gide Loyrette Nouel i Mazars
organizatorami panelu dyskusyjnego w Krynicy

W dniach 8 -11 wrzeÅ›nia br. bÄ™dzie miaÅ‚o miejsce najważniejsze wydarzenie gospodarcze w naszej części Europy - XX Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju. W ramach Forum, 8 wrzeÅ›nia o godz. 18.30 odbÄ™dzie siÄ™ panel dyskusyjny na temat „Inwestorzy zagraniczni generatorem innowacyjnoÅ›ci”.

Organizatorami panelu są trzy partnerskie firmy Gras Savoye Polska - największy w Polsce i we Francji broker ubezpieczeniowy, Mazars – lider w zakresie usług finansowych i audytorskich, Gide Loyrette Nouel - prestiżowa kancelaria prawna . Celem debaty jest przedstawienie roli inwestorów zagranicznych na polskim rynku w zakresie innowacyjnych rozwiązań.

Moderatorem debaty jest Tomasz Lis. Panel został objęty patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Zaproszeni do debaty goście skupią się między innymi na wskazaniu różnicy pomiędzy importowaniem gotowych rozwiązań a inspirowaniem się rynkami zagranicznymi w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców i konsumentów w Polsce. Poruszone zostaną konkretne przykłady innowacji w dziedzinie organizacji, stosowanych praktyk biznesowych czy nowych produktów, takich jak ubezpieczenia pogodowe zabezpieczające przedsiębiorstwa przed anomaliami pogodowymi czy też nowoczesne projekty IT dedykowane klientom biznesowym i indywidualnym.

Do udziału w debacie firmy zaprosiły przedstawicieli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz czołowych inwestorów zagranicznych w Polsce – firmy France Telecom i EDF.

Panel dyskusyjny organizowany jest w ramach projektu „Synergy”, wspólnego przedsiÄ™wziÄ™cia Gras Savoye Polska, Gide Loyrette Nouel i Mazars w Polsce, w myÅ›l którego trzy firmy oferujÄ…ce komplementarne usÅ‚ugi adresowane do tej samej grupy przedsiÄ™biorstw, postanowiÅ‚y poÅ‚Ä…czyć swe siÅ‚y w celu zaproponowania swoim klientom szerokiej gamy usÅ‚ug audytorskich, ksiÄ™gowych, ubezpieczeniowych, risk managementu oraz doradztwa prawnego na zasadzie „one-stop-shopping”.

Zobacz zwiastun spotkania

Zobacz stronÄ™ XX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju

 

Kontakt

Joanna Suszczyk

tel.: (022) 318 89 42
fax: (022) 318 82 10
gsp@grassavoye.pl