Towers Watson Media

Gras Savoye Polska oraz Pol-Assistance - spółki grupy Gras Savoye, zostały uhonorowane przez wywiadownię gospodarczą Dun and Bradstreet certyfikatem PRZEJRZYSTA FIRMA.

Certyfikat ten świadczy o rzetelności w wywiązywaniu się z obowiązku publikacji sprawozdań finansowych. Ponadto jest to wyraz wiarygodności i uczciwości finansowej firmy

 

Kontakt

Joanna Suszczyk
tel.: (022) 318 89 42
fax: (022) 318 82 10
gsp@grassavoye.pl

 

www.grassavoye.fr