Towers Watson Media

NOWY ODDZIA� GRAS SAVOYE POLSKA

W czerwcu bieżącego roku największy polski broker ubezpieczeniowy Gras Savoye Polska otwiera w Katowicach kolejny oddział regionalny.

Gras Savoye Polska jest spółką francuskiej sieci brokerskiej Gras Savoye. Na rynku Polskim spółka obecna jest od 1996 roku. Firma od początku swojej działalności była blisko swoich klientów. Gras Savoye posiada w sumie ponad 60 oddziałów we Francji, w innych krajach Europejskich oraz w Afryce i w Azji.

W Polsce, poza siedzibą w Warszawie, spółka od wielu lat działa również w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu, a od czerwca tego roku działalność rozpoczyna Katowicki oddział. Wcześniej Gras Savoye Polska była obecna w tym regionie poprzez biuro reprezentacyjne.

Decyzja o rozwoju działalności na Śląsku wpisuje się w strategię wartości, której najistotniejszym elementem jest bliskość geograficzna i towarzyszenie Klientowi na każdym etapie współpracy i obsługi.

Gras Savoye w Polsce zatrudnia około 240 pracowników, w tym 50 licencjonowanych brokerów, a obroty grupy w Polsce przekroczyły w 2007 roku 83 mln PLN. O dynamicznym rozwoju spółki świadczą nie tylko liczby, ale i wyróżnienia. Spółka w 2006 i 2007 roku została uhonorowana Gazelą Biznesu i od 2006 roku zajmuje też pierwszą pozycję w rankingach brokerów opracowywanych przez miesięcznik Home&Market.

W roku bieżącym grupa kontynuuje strategię lat ubiegłych, polegającą na łączeniu usług w zakresie pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego z usługami serwisowymi, takimi jak likwidacja szkód, Assistance, Call center, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań IT do obsługi programów masowych.

Gras Savoye oferuje pionierskie na polskim rynku rozwiązania ubezpieczeniowe, tj. ubezpieczenie od ryzyk pogodowych chroniące przedsiębiorstwa przed niekorzystnym wpływem warunków meteorologicznych. Spółka specjalizuje się między innymi w ubezpieczeniach budowlanych i ubezpieczeniach imprez masowych, co niewątpliwie będzie atutem firmy w perspektywie organizacji Euro 2012.

- Decyzja o otwarciu nowego oddziaÅ‚u regionalnego podyktowana byÅ‚a dwoma istotnymi czynnikami. Po pierwsze dewiza Gras Savoye od poczÄ…tku powstania grupy, czyli od ponad stu lat brzmi „być blisko Klienta”. Ponadto nasza decyzja jest naturalnÄ… konsekwencjÄ… dynamicznego rozwoju spółki. PrzypomnÄ™ tylko, że analizujÄ…c ostatnie dziesięć lat, Å›redni roczny wzrost obrotów wyniósÅ‚ 25%. – Leszek Konopka – Prezes ZarzÄ…du Gras Savoye Polska.

Kontakt

Joanna Suszczyk

Tel. 0 22 318 89 42 Joanna.suszczyk@grassavoye.pl

 

www.grassavoye.fr