Po polsku   Pl   |   In English   En   |   Français   Fr   |   Mapa strony   |   Rekrutacja   |   Kontakt

 

Banki i instytucje finansowe

Spółki Gras Savoye w Polsce świadczą kompleksowe usługi dla banków i instytucji finansowych w zakresie bancassurance. Wprowadzenie produktów ubezpieczeniowych do oferty banków i instytucji finansowych wpływa na dostosowanie i dywersyfikację oferty dla Klientów, zwiększając tym samym jej atrakcyjność. Bancassurance zwiększa zaufanie i lojalność Klientów banków i instytucji finansowych, a także pozwala wyróżnić markę danej instytucji dzięki specyfice i różnorodności oferty ubezpieczeniowej dołączonej do tradycyjnych produktów finansowych.

Gras Savoye w Polsce oferuje swoim Klientom pełen zakres usług w ramach jednej struktury organizacyjnej i dzięki temu towarzyszy Klientowi w kluczowych etapach przygotowania i obsługi produktów ubezpieczeniowych, takich jak:

  • Analiza rynku – benchmark
  • Opracowanie i wycena produktu – koncepcja produktu, negocjacje, opracowanie dokumentów dla Klientów końcowych
  • Dostarczenie narzędzi obsługowych
  • Wdrożenie programu – przygotowanie aplikacji wspomagających, szkolenia pracowników, e-learning
  • Administracja i likwidacja szkód - wystawianie dokumentów, nadzorowanie rozliczeń, monitoring szkodowy, raportowanie

Znajomość rynku, wieloletnie doświadczenie, ciągłę dostosowywanie oferty do aktualnych ram prawnych jak również działalność w ramach międzynarodowej grupy gwarantuje naszym Klientom najefektywniejsze rozwiązania w zakresie przygotowania i obsługi portfela ubezpieczeń bancassurance.

Kontakt

Alexander Konopka

Prezes Zarządu

Tel. + 48 22 318 82 06

gsp@grassavoye.pl