Po polsku   Pl   |   In English   En   |   Français   Fr   |   Mapa strony   |   Rekrutacja   |   Kontakt

 

Informacje prawne

GRAS SAVOYE POLSKA SP. Z O.O.

Zezwolenie nr 17 z dnia 7 marca 1991 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wydane przez Ministra Finansów

Zezwolenie nr 1 z dnia 30 kwietnia 1991 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji, wydane przez Ministra Finansów

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych :
Nr 00000004/U – w zakresie ubezpieczeń
Nr 00000001/R – w zakresie reasekuracji

NIP : 526-02-10-292
REGON : 001344300
KRS : 0000054804, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy : 387 500 PLN
Siedziba spółki : ul. Domaniewska 34a,, 02-672 Warszawa

 

POL-ASSISTANCE SP. Z O.O.

NIP : 526-01-52-643

REGON : 006212252

KRS : 0000054842, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy : 92 650 PLN

Siedziba spółki : ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

KONTAKT

GRAS SAVOYE POLSKA

Tel. +48 22 318 81 00

Fax +48 22 318 81 01

gsp@grassavoye.pl

POL-ASSISTANCE

Tel. +48 22 318 82 00

Fax +48 22 318 82 01

polas@grassavoye.pl